News

New Join Company

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd.

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd. was established in 1987 and is located in the hometown of Yue Opera---Shenzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province. The company's construction c

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd.
Shandong Stanfuson Machinery Co., Ltd.
Guangdong Ishino Technology Co., Ltd.
Xiamen Langxue Spectacles Co.,Ltd